U swoich początków Podzwierzyniec był wsią położoną na północ od Łańcuta, nad starym korytem Wisłoka. Swoją nazwę zawdzięcza zwierzyńcowi hrabiów Potockich, który znajdował się w południowej części wsi w XVII w. Podzwierzyniec w latach 50-tych XX w. został przyłączony do miasta. Od tego momentu rozpoczął się rozkwit naszej dzielnicy. Wybudowano tu dużą i nowoczesną fabrykę śrub. Nowe miejsca pracy i budowa osiedla mieszkaniowego sprawiły, że ludzie z okolicznych miejscowości coraz liczniej zamieszkiwali te tereny. Stare i kryte słomą chaty zostały zastąpione przez obszerne, murowane domy i bloki mieszkalne.

Obserwując rozbudowującą się dzielnicę ks. biskup Ignacy Tokarczuk zamierzał utworzyć na Podzwierzyńcu osobny ośrodek duszpasterski. Dla ludzi było to olbrzymie udogodnienie - najbliższy kościół znajdował się w centrum miasta oddalonym o ok. 4 km. Dlatego w 1976 r. Kuria Biskupia w Przemyślu zwróciła się do władz administracyjnych z prośbą o budowę nowego kościoła. Niestety nie odpowiedziano na złożoną prośbę. Jednak proboszcz Fary w Łańcucie, ks. Michał Kochman, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.

Odkupił dom od pana Mieczysława   Babiarza, gdzie umieścił punkt   katechetyczny, a następnie kaplicę. 19 IX     1976 r. Ks. biskup Tadeusz Błaszkiewicz    poświęcił nowo powstałą kaplicę pod   wezwaniem św. Józefa. Faktem jest, iż   ówczesnym władzom świeckim nie   spodobał się ten pomysł. Państwo chciało   zająć budynek, by przeszkodzić w realizacji zamiarów księdza. Przez dwa tygodnie trwała nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, aby funkcjonariusze MO nie zajęli kaplicy. Mieszkańcy Podzwierzyńca przyjęli dzielną postawę w jej obronie wykazując się odwagą i determinacją, nawet pomimo groźby utraty pracy w tutejszej Fabryce Śrub.

Kaplica była bardzo ważnym miejscem dla mieszkańców Podzwierzyńca. Odbywały się tu nabożeństwa okresowe, tj. nabożeństwo różańcowe, majowe, droga krzyżowa oraz msze święte w niedziele i święta. Ksiądz wikariusz z kościoła z Łańcuta prowadził w tym miejscu katechezę.

Po wielu latach zmagań, 11 VI 1977 r. dekretem ks. biskupa Ordynariusza Ignacego Tokarczuka, przy kaplicy została utworzona samodzielna placówka duszpasterska Łańcut – Podzwierzyniec. Duszpasterzem nowej parafii został ks. Czesław Lech. Granice ówczesnej parafii to: od południa przebiegała do torów kolejowych (bez Kątów), od wschodu do granic parafii Białobrzegi, od północy do Woli Dalszej, a od zachodu do granic parafii Czarna i Krzemienica. Także Wolę Małą włączono administracyjnie do naszej parafii, lecz kaplica Sióstr Służebniczek miała swojego kapelana.

W kolejnych latach rozbudowano kaplicę oraz wybudowano plebanię i dom katechetyczny. W 1978 r. parafia  liczyła 2090 osób. W tym czasie powstał również cmentarz parafialny. 3 IX 1985 r. rozpoczęto pracę nad budową kościoła. Prace posuwały się w szybki tempie, mimo trudności z materiałami budowlanymi.

Nieocenione zasługi należy również przypisać mieszkańcom Podzwierzyńca, którzy zawsze chętnie pomagali przy wszystkich pracach budowlanych na terenie kościoła. W tym miejscu warto wspomnieć, iż w 1986 r. w drewnianej kaplicy p.w. św. Józefa odbył się jubileusz 125-lecia działalności Sióstr Służebniczek na terenach Małopolski. Z tej okazji Siostry ufundowały figurę Najświętszej Marii Panny, która znajduje się w głębi podwyższenia przy zewnętrznej ścianie kościoła, gdzie w czasie uroczystości Bożego Ciała ustawia się ołtarz polowy.

Ks. Ordynariusz 5 IV 1987r. poświęcił   kamień węgielny – symbol solidnego fundamentu,   na którym ma stanąć ważna budowla. Pierwsza   msza w nowej świątyni została odprawiona 16 XII   1989 r., a kaplicę, od której wszystko się zaczęło,   uroczyście pożegnano. Później została ona   przeniesiona do Przemyśla. 22 IV 1990r. ks. biskup Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia nowego,   wyczekanego kościoła. W tej ogromnie ważnej   uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz   cała wspólnota parafialna.

Natomiast nowo wybudowany kościół wymagał prac wykończeniowych, które rozpoczęły się 23 V 1995 r. W prezbiterium powieszono 5 figur: Chrystusa Zwycięzcy oraz czworo aniołów, wykonanych z masy marmurowej.

W 1998 r. po raz pierwszy kościół na Podzwierzyńcu stał się kościołem stacyjnym, podczas organizowanych Spotkań Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Z okazji Roku Jubileuszowego 2000 w przedsionku głównego wejścia wmurowano tablicę ufundowaną przez parafian. W 2002 r. pojawił się nowy ołtarz, tabernakulum oraz kamienna ambona.

W kwietniu 2003 r. nawiedził naszą parafię Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Parafianie przez całą noc czuwali przy Obrazie w kościele. Miesiąc po tej uroczystości, każda rodzina mogła gościć u siebie replikę Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 11–17 III 2006 r. w parafii miały miejsce Misje Święte, a rok później w czasie Wielkiego Postu odbyła się Renowacja tychże Misji. Dzięki pomocy ofiarodawców w 2008 r. okna kościoła ozdobiły piękne witraże przedstawiające najważniejsze postaci i symbole chrześcijaństwa. W 2010 r. pojawiły się w kościele nowe organy.

 

Kapłani pochodzący z naszej parafii:

(w nawiasie rok święceń kapłańskich)

 • Ks. Biskup Stefan Moskwa (na kapłana wyświęcony w 1959, a na biskupa w 1983)
 • Ks. Bogusław Bembenik (1985)
 • Ks. Kazimierz Szmuc (1986)
 • Ks. Leszek Wałczyk (1994)
 • O. Adam Szul (1994)
 • O. Jacek Michno (2000)
 • Ks. Grzegorz Lęcznar (2002)
 • Ks. Sławomir Wałczyk (2005)
 • Ks. Paweł Pomykała (2015)
 • Brat Zbigniew Piotr Daraż
 • Ks. Karol Wałczyk (2021)
 • Ks. Jakub Pomykała (2021)
 • Ks. Daniel Pawlak (2021)

Siostry zakonne pochodzące z naszej parafii:

 • S. Janina Wawrzkiewicz ( )
 • S. Maria Cisek ( )
 • S. Elżbieta Pawlak (1990 )
 • S. Krystyna Wacnik (2001)

Proboszczowie:

 • Ks. Czesław Lech (1977–2011)
 • Ks. Stanisław Guzy (2011-2012)
 • Ks. Alojzy Szwed (2012-…)

 

Wikariusze:

 • Ks. Edward Czudak (1983–1985)
 • Ks. Józef Kłosowski (1985–1989)
 • Ks. Andrzej Pilch (1989-1994)
 • Ks. Krzysztof Hassinger (1994–1997)
 • Ks. Jacek Żygała (1997–1999)
 • Ks. Wiesław Słysz (1999–2003)
 • Ks. Piotr Krzysik (2003-2004)
 • Ks. Marek Danak (2004-2005)
 • Ks. Marek Duda (2005–2009)
 • Ks. Lesław Pelc (2009–2010)
 • Ks. Stanisław Pawłowski (2010–2012)
 • Ks. Mariusz Niemiec (2012-2013)
 • Ks. Damian Wierdak (2013-2015)
 • Ks. Jakub Kaszowski (2015-2017)
 • Ks. Piotr Niemczyk (2017-2021)
 • Ks. Piotr Długi (2021-...)

 Zapraszamy do galerii zdjęć - LINK