I Niedziela Adwentu – II Niedziela Adwentu (03.12. – 10.12.2023r.)

 

 Niedziela

 (03.12)

 8.00

1) + Wiesław Bojda – od żony

2) W intencji Panu Bogu wiadomej 

9.30

+ Bogusław Kiwała

11.00

Dziękczynno-błagalna w 18r. urodzin Szymona z prośbą o Boże błog. i Dary Ducha Świętego

+ Tadeusz Mazur – od   Zofii Salach z Kolbuszowej  – (KUL)

O zdrowie i Boże błog. dla Krzysztofa i Izabeli – ks. Łukasz

18.00

+ Zygmunt Kochman – od rodz. Wesołów    

Poniedziałek

(04.12)

6.00

+ Zygmunt Kochman – od Dariusza Kochman z Kowar  

18.00

1) + Wisław Bojda – od córki Beaty z mężem

2) + Jadwiga Szul – od rodz. Orłosiów

18.00

+ Tadeusz Mazur – od    Małgorzaty i Mirosława Salach z rodz. z Kolbuszowej – (KUL)

Wtorek 

(05.12)

6.00

+ Jadwiga Szul – od kuzynki Marii z Albigowej z rodz.

18.00

1) + Wiesław Bojda – od córki Joanny z rodz.

2) O zdrowie i Boże błog. potrzebne łaski dla Renaty

+ Kazimierz – ks. Łukasz 

+ Tadeusz Mazur – od    Urszuli Ruszel  – (KUL)

Środa

(06.12)

6.00

+ Jadwiga Szul – od kuzynki Marii z Albigowej z rodz.

18.00

1) + Eugeniusz Maczuga

2) + Wiesław Bojda – od syna Grzegorza z rodz.

18.00

+ Tadeusz Mazur – od    sąsiadów z klatki – (KUL)

 

Czwartek

(07.12)

6.00

+ Małgorzata

18.00

1) + Wiesław Kotliński w 2r. śm. + Edward Dziadowicz w 12r. śm.

2) + Zygmunt Kochman – od Marii Kochman

18.00

+ Tadeusz Mazur – od  sąsiadów z klatki – (KUL)

Piątek

(08.12)

6.00

+ Zygmunt Kochman – od Dariusza Kochman  z Kowar

9.00

+ Wiesław Bojda – od Bronka Ruszkowskiego z rodz.

18.00

1) W int. Marii z okazji 80 urodzin dziękczynno-błagalna

2) + Mirosław Kus – od rodz. Kus z Sanoka  

18.00

+ Tadeusz Mazur – od    rodz. Styś (KUL)

Sobota

(09.12)

6.00

+ Wiesław Bojda – od Wiki Foster  

18.00

1) + Wiesław Bojda – od emerytowanych nauczycieli SP nr 4  

2) + Zygmunt Kochman – od rodz. Busztów   

+ Tadeusz Mazur – od  kuzynki Bogusi z rodz.– (KUL)

 Niedziela

 (10.12)

8.00

Dziękczynno-błagalna w 60r. urodzin Marii z prośbą o zdrowie i opiekę MB.   

9.30

Za braci żywych i zmarłych z Róży Stanisława Wilczka

11.00

+ Janina i Kazimierz Świątoniowscy  

+ Tadeusz Mazur – od  rodz. Czado – (KUL)

18.00

+ Wiesław Bojda – od rodz. Paciów