Kancelaria parafialna czynna

w czwartki
w godz. od 16.00 do 17.00

(czasie wakacji i ferii zimowych czynna tylko w czwartek od 16.00 do 17.00 i po Mszy św. wieczornej do godz. 19.oo)

 

Podstawowe informacje dotyczące sakramentów i sakramentaliów


Chrzest:

• akt urodzenia dziecka (odpis)
• data i miejsce ślubu rodziców dziecka
(wiedza na ten temat)
• dane o rodzicach chrzestnych
(nazwisko i imię, adres zamieszkania)
• chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenie z parafii zamieszkania o praktykowaniu wiary

 

Bierzmowanie:

• metryka chrztu
• indeks z wpisem ocen semestralnych z religii, spowiedzi miesięcznej (z trzech lat) oraz spotkań formacyjnych (z trzech lat), zdany na oceny pozytywne materiał z katechizmu dla bierzmowanych
• w przypadku osób dorosłych, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej

 

Małżeństwo:

• narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej
• metryka chrztu
(aktualna, tj. wystawiona do 3 miesięcy wstecz)
• dowód osobisty
• świadectwo katechizacji
(z ostatniej klasy szkoły podstawowej i średniej, osoby urodzone po roku 1988 przedstawiają indeks)
• świadectwo bierzmowania
(w przypadku braku adnotacji na świadectwie chrztu)
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
• zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej (szczegóły w zakładce; „poradnia rodzinna")
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny
• kamerzysta i fotograf winni być po odpowiednim przeszkoleniu i posiadać stosowne zaświadczenie

 

Odwiedziny chorych w domach:

Odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca, a także w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Chęć skorzystania z posługi kapłana należy zgłosić odpowiednio wcześniej. W nagłych wypadkach można wzywać do chorego o każdej porze.

 

Pogrzeb Katolicki:

• karta zgonu
• zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku
(jeśli zgon nastąpił poza parafią, wystawia go tamtejszy proboszcz, jeśli w szpitalu, wystawia go kapelan szpitala)