Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret, w którym określa zasady otrzymania odpustu podczas ogłoszonego przez Papieża Franciszka Roku Świętego 2025. Wymienia także miejsca, w których będzie można uzyskać odpust, zarówno w Rzymie, który jest centrum jubileuszowych wydarzeń, jak i w innych miejscach na całym świecie, tak by nikt nie był wykluczony z jubileuszowego czasu łaski.

W dokumencie podkreślono, że „wszyscy wierni naprawdę pokutujący, wykluczający wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i poruszeni duchem miłosierdzia, którzy w Roku Świętym oczyścili się poprzez sakrament pokuty i pokrzepili się Komunią Świętą oraz będą modlić się zgodnie z intencjami Papieża, ze skarbca Kościoła będą mogli uzyskać odpust zupełny, odpuszczenie i darowanie swoich grzechów, który będzie można także zyskać dla dusz czyśćcowych”.

Penitencjaria Apostolska informuje, że będzie się to mogło dokonać poprzez odbycie pielgrzymki, nawiedzenie miejsc świętych czy pełnienie dzieł miłosierdzia i pokuty. Wśród konkretnych miejsc pielgrzymkowych dekret wymienia m.in. cztery rzymskie Bazyliki Większe, a w Ziemi Świętej te związane z życiem, męką i zmartwychwstaniem Jezusa: Grobu Świętego w Jerozolimie, Narodzenia Pańskiego w Betlejem i Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie. W innych okręgach kościelnych, jak podkreśla dekret, można będzie uzyskać odpust, pielgrzymując do kościoła katedralnego lub innych kościołów i miejsc świętych wyznaczonych przez ordynariusza miejsca. Jako miejsca święte do nawiedzenia w Rzymie wskazano m.in. miejsce męczeństwa Apostoła Narodów, czy kościoły poświęcone Patronom Europy i Doktorom Kościoła.

Dekret stanowi też warunki, na których odpust mogą uzyskać osoby nie mogące opuścić swego miejsca zamieszkania np. siostry i mnisi klauzurowi, chorzy czy więźniowie.  Wierni będą mogli ponadto uzyskać odpust jubileuszowy, jeśli w duchu pobożności będą uczestniczyć w misjach ludowych, rekolekcjach lub spotkaniach formacyjnych poświęconych tekstom Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dekret zachęca do „bycia namacalnymi znakami nadziei dla wielu braci i sióstr żyjących w trudnych warunkach”, dlatego też odpust będzie można uzyskać, pełniąc konkretne uczynki miłosierdzia. Mowa m.in. o odwiedzaniu i wspieraniu chorych, więźniów, ludzi samotnych, starszych, niepełnosprawnych.

Penitencjaria Apostolska wzywa wszystkich księży, aby z hojną dyspozycyjnością i poświęceniem siebie zapewnili jak najszerszą możliwość uzyskania przez wiernych środków zbawienia. Z kolei biskupów zachęca, by zadbali o jasne wyjaśnienie norm związanych z odpustami, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych warunków, kultury i tradycji.

Pełny tekst dekretu można znaleźć na stronie: vatican.va.

Rekolekcje Wielkopostne 16.02. 2024 – 18.02.2024

 Piątek 16.02

 8.55 – 9.30          Nauka rekolekcyjna w szkole dla dzieci z klas I- IV.

10.00          W kościele Msza św. z homilią dla dzieci i młodzieży.

11.00- 11.45          Nauka rekolekcyjna w szkole dla młodzieży z klas V – VIII.

17.30          Rekolekcyjna Droga Krzyżowa.

18.00          Msza św. z nauką na rozpoczęcie rekolekcji i adoracja Najświętszego Sakramentu do 21:00

Sobota 17.02

 9.00          Msza św. z nauką i obrzędem namaszczenia dla chorych, starszych i samotnych.

16.45          Rekolekcyjne spotkanie z przygotowującymi się do bierzmowania klasy VI - VIII.

 18.00          Msza św. z nauką. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i osobista adoracja. O godz. 20.30 Różaniec w intencji rodzin, zakończenie Apelem Jasnogórskim.

Niedziela 18.02

 8.00          Msza św. z nauką.

9.30          Msza św. z nauką.

11.00          Msza św. z nauką dla dzieci.

17.15          Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

18.00          Msza św. bez kazania.

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O SOLIDARNOŚĆ Z OFIARAMI WOJNY NA UKRAINIE,
PO DWÓCH LATACH OD INWAZJI ROSYJSKIEJ

https://przemyska.pl/apel-przewodniczacego-konferencji-episkopatu-polski/