Protokół nr 17 z 17 marca 2024 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie


1.Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2.W spotkaniu wzięło udział 8 członków Rady.
3.W trzecią niedzielę marca 2024 r. zebrano 18 300,00 zł.
4.Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 21 kwietnia 2024 r. o godz. 19:00.
5.Zamknięcie spotkania Rady.