Protokół nr 2 z 21 maja 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 9 członków Rady.

3. Składka inwestycyjna z trzeciej niedzieli maja 2023 r. wynosi 13 514,60 zł.
4. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 18 czerwca 2023 r. o godz. 19:00.
5. Zamknięcie spotkania Rady.