Protokół nr 4 z 6 lipca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. W spotkaniu wzięło udział 7 członków Rady.

3. Spotkanie Rady zostało zwołane w związku z koniecznością podjęcia decyzji w sprawie kolejnych etapów prac na terenie cmentarza. Po uzyskaniu oferty od firmy budowalnej, koszty budowy drogi wyniosą odpowiednio: przygotowanie drogi pod asfalt – 56 tys. zł, położenie asfaltu – 50 tys. zł. Podjęto decyzję dotyczącą rozpoczęcia ww. działań.

4. Ponadto, 19 lipca o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie z Panem Burmistrzem Rafałem Kumkiem w sprawie omówienia bieżących przedsięwzięć na terenie cmentarza.

5. Z uwagi na nielegalny przywóz śmieci do kontenera położonego na parkingu przy cmentarzu oraz licznymi kradzieżami na terenie cmentarza, zostaną poczynione przygotowania do założenia całodobowego monitoringu.

6. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 16 lipca 2023 r. o godz. 19:00.

7. Zamknięcie spotkania Rady