Protokół nr 3 z 18 czerwca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie
1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 7 członków Rady.

3. W trzecią niedzielę czerwca 2023 r. zebrano 11 120,00 zł.
4. Podsumowanie dotychczasowych działań modernizacyjnych na terenie cmentarza.
5. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 16 lipca 2023 r. o godz. 19:00.
6. Zamknięcie spotkania Rady.