Protokół nr 5 z 16 lipca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie
1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 9 członków Rady.

3. W trzecią niedzielę lipca 2023 r. zebrano 12 290,00 zł.
4. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 19 lipca 2023 r. o godz. 10:00.
5. Zamknięcie spotkania Rady.