Protokół nr 6 z 19 lipca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie
1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 6 członków Rady.

3. Członkowie Rady spotkali się z Burmistrzem Miasta Łańcuta, Panem Rafałem Kumkiem oraz dwoma pracownikami Urzędu Miasta.
4. Podczas rozmowy z Panem Burmistrzem, Rada przedstawiła plany modernizacyjne na terenie parafialnego cmentarza. Pan Burmistrz zaoferował pomoc w postaci współfinansowania z budżetu miasta asfaltu na starej i nowej części parkingu przy cmentarzu. Ponadto, zostaną poczynione starania, poprzez rozmowy z zakładem komunalnym, w sprawie obniżenia ceny za wywóz śmieci z cmentarza. Na wiosnę 2024 roku planowany jest remont drogi prowadzącej na cmentarz (ul. Dąbrowskiego).
5. Zamknięcie spotkania Rady.