Protokół nr 7 z 29 lipca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie
1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 5 członków Rady.

3. Rada przyjęła rezygnację Pana Jana Kukli z funkcji grabarza i konserwatora kościoła. Sprawy związane z cmentarzem zostały przekazane panu Andrzejowi Drausowi, natomiast troskę o teren wokół kościoła przekazano Panu Stanisławowi Wilczkowi. Ponadto, ustalono, że w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 9.30 będą organizowane prace porządkowe przy kościele oraz na cmentarzu. W planach jest m.in. czyszczenie ogrodzenia oraz przycinanie krzewów. Rada serdecznie zaprasza do współpracy chętnych parafian.
4. Firma budowlana, ze względu na wcześniejsze podjęte zlecenia opóźnia prace na cmentarzu. Prace zostaną podjęte w pierwszej połowie sierpnia br..
5. Skład członków Rady zostanie podany w gablocie w przedsionku kościoła.
6. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 20 sierpnia 2023 r. o godz. 19:00.
7. Zamknięcie spotkania Rady.