Protokół nr 8 z 20 sierpnia 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. W spotkaniu wzięło udział 7 członków Rady.

3. Sprawy dotyczące konserwacji organów oraz ogrzewania kościoła zostały przekazane p. Janowi Kukli. Ponadto, czyszczenie i impregnacja płotu zostanie zlecona firmie Innofol sp. z o.o.

4. W trzecią niedzielę sierpnia 2023 r. zebrano 10 737 zł.

5. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 17 września 2023 r. o godz. 19:00.

6. Zamknięcie spotkania Rady.