Protokół nr 9 z 17 września 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. Zaprzysiężenie nowego członka Rady. Obecnie Rada liczy 12 osób.

3. W spotkaniu wzięło udział 10 członków Rady.

4. Rada podsumowała ostatnie działania modernizacyjne przeprowadzone na terenie cmentarza. Na drodze został położony asfalt. Zbiórki z trzeciej niedzieli miesiąca zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia związanego z wykonanymi  robotami. Jednocześnie, w celu powiększenia obszaru cmentarza oraz rozbudowania parkingu, zbierane pieniądze pokryją również koszt zakupu działki położnej przy cmentarzu. W związku z działaniami modernizacyjnymi na terenie cmentarza, konieczne jest usunięcie starych i zniszczonych ławek. Firmie Innofol sp. z o.o. za czyszczenie i impregnację płotu wypłacono 22 000 zł. Ponadto, wkrótce na terenie cmentarza zostanie założona fotopułapka.

5. W trzecią niedzielę września 2023 r. zebrano 11 347 zł.

6. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 15 października 2023 r. o godz.19:00.

7. Zamknięcie spotkania Rady.