Sprawozdanie z pracy Rady Parafialnej za okres maj-wrzesień 2023 roku
1. Inwestycje zrealizowane :
- wymiana ławek wokół Kościoła (dar od Rady Parafialnej)
- renowacja ogrodzenia wokół Kościoła (dar od anonimowej firmy lokalnej)


- wycinka drzew na Cmentarzu przy głównej alei
- położenie krawężników oraz asfaltu na głównej alei cmentarza – koszt 97 000 PLN


2. Inwestycje planowane w najbliższym czasie :
- zakup działki obok cmentarza
- powiększenie parkingu przy cmentarzu
- wykonanie monitoringu przy cmentarzu
- nasadzenie nowych drzewek wzdłuż głównej alei cmentarza
- koszt planowanych inwestycji wynosi ok 140 000 PLN
3.
Rozliczenie
W okresie od maja do września 2023 roku ze składek trzeciej niedzieli zebrano łącznie 59000 PLN. Z datków od osób i firm anonimowych zebrano kwotę 11 000 PLN.
Za wykonane prace zapłacono 60 000 PLN. Pozostała kwota do rozliczenia to 37 000 PLN.
4.
Inwestycje na rok 2024 zostaną ogłoszone początkiem przyszłego roku.