Protokół nr 11 z 15 października 2023 r.ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. W spotkaniu wzięło udział 10 członków Rady.

3. Rada podsumowała ostatnie działania prowadzone na cmentarzu.

4. W trzecią niedzielę października 2023 r. zebrano 11 695,00 zł.

5. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 19 listopada 2023 r. o godz. 19:00.

6. Zamknięcie spotkania Rady.