Protokół nr 12 z 3 listopada 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. W spotkaniu wzięło udział 10 członków Rady.

3. Z powodu awarii dzwonnicy kościelnej, nastąpiła nagła konieczność

przeprowadzenia jej remontu (m.in. wymiana napędu, oczyszczenie serca).

Naprawa dzwonów odbędzie się w najszybszym możliwym terminie.

4. W związku z chęcią zakupu działki przylegającej do terenu cmentarza, odbędzie

się spotkanie z Burmistrzem Miasta Łańcuta w celu omówienia możliwości

poszerzenia terenu cmentarza mając na uwadze sąsiadujące tereny

z występującymi zabudowaniami. Spotkanie z p. Rafałem Kumkiem odbędzie

się 8 listopada 2023 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Miasta Łańcuta.

5. Zamknięcie spotkania Rady.