Protokół nr 13 z 19 listopada 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. W spotkaniu wzięło udział 8 członków Rady.

3. W trzecią niedzielę listopada 2023 r. zebrano 19 761,00 zł.

4. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 17 grudnia 2023 r. o godz. 19:00.

5. Zamknięcie spotkania Rady.