Protokół nr 14 z 17 grudnia 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. W spotkaniu wzięło udział 8 członków Rady.

3. Kuria Metropolitalna w Przemyślu wyraziła zgodę na zakup działki w celu powiększenia terenu cmentarza.

4. W trzecią niedzielę grudnia 2023 r. zebrano 16 790,00 zł.

5. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 21 stycznia 2024 r. o godz. 19:00.

6. Zamknięcie spotkania Rady.