Protokół nr 16 z 18 lutego 2024 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie


1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 9 członków Rady.
3. W trzecią niedzielę lutego 2024 r. zebrano 15 400,00 zł.
4. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 17 marca 2024 r. o godz. 19:00.
5. Zamknięcie spotkania Rady.