Protokół nr 19 z 19 maja 2024 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1.
Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2.
W spotkaniu wzięło udział 6 członków Rady.
3.
W trzecią niedzielę maja 2024 r. zebrano 17 620 zł.
4.
Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 16 czerwca 2024 r. o godz. 19:00.
5.
Zamknięcie spotkania Rady.