Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy, nadziei, radości i miłości,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby święta wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.
Niech w naszych rodzinach zapanuje zgoda i wzajemna życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!
 
Życzą duszpasterze parafii św. Józefa