Oazy odbywają się w jednym z trzech terminów. Rozważając dogodny czas oazy dla siebie, weź pod uwagę, czy dana oaza odbywa się w tym turnusie. Jeśli nie, rozważ plany oazowe tak, żeby przede wszystkim uczestniczyć w danym typie i stopniu oazy dostosowanym dla siebie.

Turnus I: 27 czerwca – 13 lipca 2023

Turnus II: 14-30 lipca 2023

Turnus III: 4-20 sierpnia 2023