LSO powiększyła się o nowych ministratów, a ministranci starsi zostali przydzeleni do nowych posług.