Protokół nr 2 z 21 maja 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 9 członków Rady.

Protokół nr 1 z 11 maja 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

  1. Rozpoczęcie modlitwą inauguracyjnego spotkania nowej Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
  2. Powołanie i przedstawienie nowych członków Rady.